KULLANICI SÖZLEŞMESİ
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ARYA uygulamasını (“Uygulama”) indiren “Kullanıcı” ile Esentepe Mah. Dergiler Sk. No:2/1 Şişli/İstanbul adresinde şirket merkezi bulunan Paradigma-BT Bilgi Teknolojileri Yazılım Bilgisayar Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. arasında (“Şirket”) kurulmuş olup Uygulama’nın kullanım koşulları ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Kullanıcı, Uygulama’yı indirmekle işbu Sözleşmedeki hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır.

Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

Şirket, Uygulama’yı indiren Kullanıcılara, fiziksel aktivite ve egzersiz konularında tavsiye niteliğinde bilgiler sağlayacaktır. Şirket’in sağladığı bilgiler ve içerik tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup Uygulama’nın kullanımı, içeriğin kapsamı ve fiziksel aktivite ve egzersiz alanındaki tavsiyelerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
Şirket, üçüncü kişilerin fiilleri, mücbir sebepler, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler, bağlantı sorunları, internet kesintileri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.
Uygulama, kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, Kullanıcı’nın, Uygulama’yı kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcı(lar)’ın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir.
Kullanıcının mobil cihazı, App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişim için kullanıcının internete wi-fi ile bağlı olması talep edilebilir. App Store ve Google Play Store’ un Genel Hüküm ve Koşulları Mobil cihazın çeşidine ve App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.
ARYA Kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerini (isim, yaş, boy, kilo, e-posta vb.) talep etmektedir. ARYA server ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında ARYA bünyesinde kullanılabilmektedir.
ARYA Apple Sağlık uygulaması ile entegre olup HealthKit ve Google Fit platformları ile uyumlu çalışmaktadır.
ARYA, Kullanıcı bilgi ve verilerini hangi platformdan alırsa alsın Kullanıcı’nın onayı olmadan hiçbir reklam veya ticari amaç için paylaşmamaktadır.

Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak doldurmak ve gerektiğinde güncellemek zorundadır ve bilgilerin eksik veya gerçeğe uygun olarak doldurulmaması durumundan Kullanıcı sorumludur.
Kullanıcı, Uygulamanın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriği bazı video, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülenebileceğini, wi-fi üzerinden veya Kullanıcı’nın mobil internet paketi üzerinden internet kullanım bedellerinin tarafından karşılanacağını ve bu hususta bilgilendirildiği kabul ve beyan eder.
Uygulama’da bulunan videolar, egzersizler ve beslenme ve spor bilgileri yalnızca bilgi amaçlıdır. Kullanıcı, Uygulama tarafından düzenlenen içerik ve fiziksel aktivite ve egzersiz programlarının tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olduğunu, içeriğin kullanımının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.
Bu uygulamalar kişinin herhangi bir tıbbı rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerik kişiye özgü değildir. Kullanıcı, içeriğin kullanımından önce sağlık sorunları ile ilgili olarak doktoruna danışmalıdır. Kullanıcının tıbbi bir rahatsızlık veya ciddi bir riski bulunması halinde bu programların uygulanmaması önerilmektedir. Kullanıcı’nın sağlığı konusunda herhangi bir sorusu olması halinde, bunu her zaman bir doktora veya başka bir sağlık uzmanına danışması gerekmektedir.

Uygulama hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis veya tedavisini sağlamamaktadır. Kullanıcı Uygulamadaki hiçbir programın bir doktor tarafından verilen egzersiz yerine geçmediğini ve egzersiz programlarını uygulamanın kendi takdirinde ve sorumluluğunda kabul ve beyan eder. Şirket, seçerek uyguladığınız programla ilgili olarak sorumlu tutulamaz. Kullanıcının programları dikkatle uygulaması tavsiye edilir.
Kullanıcı her zaman Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak saklanan verilerle ilgili bilgi ve bu bilgilerin silinmesini talep edebilir. Şirket her zaman Kullanıcı’ya bildirimler ve elektronik iletiler gönderebilir. Kullanıcı, sözleşme süresince ve sözleşme sona erse dahi sonrasında, Şirket ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Şirket’in birlikte iş yaptığı 3. şahıslar tarafından gönderilecek pazarlama ve reklam amaçlı her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermiştir ve bu kapsamda kendisine, faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Kullanıcı bu sistemden çıkmak için Şirket’e destek@ARYA.com adresine göndereceği e-posta ile talebini iletebilir. Şirket, Kullanıcının verilerini anonimleştirerek ayrıca analiz edebilir, araştırma yapabilir ve bu verilerin hem kullanıcı için hem de bazı bilimsel ve istatistiksel çalışmalarda kullanabilir.

Kullanıcı bilgileri uygulamaya üye olan kullanıcının daha sonra yeniden üyelik yapabilmesi için üyenin uygulamayı silmesini takiben bir yıl süre ile saklanacaktır.
ARYA Kullanıcının medikal araştırmalar ve çalışmalar için verilerin kullanılmak istenmesi durumunda mutlaka Kullanıcı’nın onayını almaktadır.
ARYA, Uygulama kullanımı sırasında Kullanıcı’nın izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, ARYA Kullanıcılarına daha özel bir deneyim yaşatmak amacıyla ARYA iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Kullanıcıların sisteme girdiği tüm bilgiler sadece Kullanıcının talebi ile değiştirilebilir.

Kullanıcının Cayma Hakkı

Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olup, burada düzenlenen cayma hakkı yalnızca tüketiciler için geçerlidir.
Uygulama, doğrudan Kullanıcı tarafından internet üzerinden indirildiğinden Kullanıcı’nın dilediği zaman Uygulama’dan ayrılarak veya Uygulamayı mobil cihazından kaldırarak vazgeçme hakkı bulunmaktadır.

Ödemeler

Uygulama ücretsizdir.

Lisans

Kullanıcı, Uygulama üzerinden bilgi ve içerik göndererek Şirket’e bu bilgi ve içeriklerin kullanımı için dünya çapında geçerli, karşılıksız, sürekli ve sınırsız lisans vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.
İşbu Sözleşme ve Uygulama ile ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Mahkemeleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

--------

GİZLİLİK
ARYA müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerini (isim, yaş, boy, kilo, e-posta vb.) talep etmektedir. ARYA server ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece ARYA bünyesinde kullanılmaktadır.

ARYA, üyelik formlarından topladığı bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

ARYA, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde uygulama kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, ARYA müşterilerine daha özel bir deneyim yaşatmak amacıyla ARYA iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşterinin talebi ile değiştirilebilir.